1. Regelmatige beoefening zorgt voor meer gemak bij vakken die overzicht en abstract denken vereisen zoals wiskunde en begrijpend lezen.
  2. Onderzoek op eigen manier ontwikkelt je persoonlijk denkvermogen.
  3. Jouw kind ontdekt dat er meerdere waarheden zijn.
  4. Leert echt luisteren.
  5. Creëert zelfbesef en bewustwording. Neemt zijn eigen plaats in nu en later als volwassene in de maatschappij.

Afspraak achter de parking langs de Lindekensbaan. Ga door het houten poortje en vindt ons rechts op de open zandvlakte. Domeinplan zie link: http://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dvt/Groendomeinen-Regio-Antwerpen/pgra-kesselse-heide/KH_PLAN_2015_A4.pdf