Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Voice & Toys is enkel toegankelijk na afspraak.
 2. De coachruimte en materialen behandelen met hetzelfde respect en verantwoordelijkheid als in uw eigen woning.
 3. Voice & Toys behoudt zich het recht om een cliënt te weigeren zonder opgave van reden.
 4. Voice & Toys behoudt zich het recht om de regels aan te passen, te wijzigen, aan te vullen of te schrappen wanneer zij dat nodig acht zonder opgave van reden.
 5. Voice & Toys behoudt zich het recht prijswijzigingen door te voeren.
 6. Indien u een factuur wenst gelieve dan op voorhand uw gegevens door te mailen. Indien het bedrag te laag is of het factuur achteraf gevraagd wordt, rekent Voice & Toys administratieve kosten aan.
 7. Roken is binnen en buiten in de tuin niet toegestaan.
 8. Tijdens een intake zijn alleen de ouders of het kind in kwestie aanwezig. Voice & Toys is geen opvangdienst voor de andere kinderen van het gezin.
 9. Voice & Toys heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nooit een resultaatsverplichting

 

Artikel 2. BETALING COACHSESSIE EN WORKSHOPS

 1. De betaling van de coachsessie dient bij aanvang contant voldaan te worden. Er is geen mogelijkheid tot bancontact. Of u kan een bewijs van overschrijving meebrengen. Rekeningnummer Voice & Toys: BE63 9797 8568 0908
 2. Inschrijvingen workshops: via e-mail zijn bindend en behoeven geen handtekening. De inschrijvingen worden ten laatste 7 dagen voor de start van de workshop afgesloten.
 3. Betaling workshops: via overschrijving onmiddellijk na het sturen van de e-mail. Vermeld de volledige naam van het kind. U kan niet in stukken afbetalen.
 4. Voice & Toys is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet van toepassing.

 

Artikel 3. ANNULATIE COACHSESSIE EN WORKSHOPS

 1. Bij belet dient de cliënt een reeds gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per mail te annuleren. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaats vindt of in het geval er geen annulering heeft plaatsgevonden, is Voice & Toys gerechtigd 100% van het geldende tarief aan de cliënt in rekening te brengen.
 2. Bij annulering of wijziging door Voice & Toys omwille van ziekte, technische reden kan u en uw kind voor een eerstvolgende workshop kiezen van minstens hetzelfde bedrag. Indien u hier niet voor kiest, rekent Voice & Toys een annulatiekost aan van 10 euro.