Met plezier naar de klas!

Bij de start van het nieuwe schooljaar helpt de kindercoach je met aanpassingsproblemen. Binnenkort worden er weer hoge eisen gesteld aan kinderen. Hun aandacht, grenzen, sociaal contact, gezondheid en welzijn komen dan vaak in het gedrang. Kinderen laten in elke… Read More

Waarom filosoferen met kinderen in de natuur?

Regelmatige beoefening zorgt voor meer gemak bij vakken die overzicht en abstract denken vereisen zoals wiskunde en begrijpend lezen. Onderzoek op eigen manier ontwikkelt je persoonlijk denkvermogen. Jouw kind ontdekt dat er meerdere waarheden zijn. Leert echt luisteren. Creëert zelfbesef en bewustwording. Neemt zijn eigen… Read More

Filosoferen metkinderen